Rebecca Budig
Paul Freeman

Hinomaru Zumou: #145 - Onimaru Kunitsuna vs Kusanagi no Tsurugi, Take Two

Hinomaru Zumou - chapter 145 - #1

1/18

Hinomaru Zumou - chapter 145 - #2

2/18

Hinomaru Zumou - chapter 145 - #3

3/18

Hinomaru Zumou - chapter 145 - #4

4/18

Hinomaru Zumou - chapter 145 - #5

5/18